Systém riadenia kvality

Spoločnosť má svoj vlastný certifikovaný systém riadenia kvality, ktorý vychádza zozákladných noriem, legislatívy a pravidiel platných v tejto oblasti.
 
Certifikáciu podľa požiadaviek normy ISO 9001:2008 vykonala oprávnená organizácia TÜV CERT, platnosť získaného základného certifikátu je od roku 1997 dodnes.
 
        
 
Premyslený systém riadenia spoločnosti, certifikovaný systém kvality, certifikácia dovážaných tovarov a osobná zodpovednosť zamestnancov spoločnosti HAGARD:HAL umožňuje prezentovať sa na vysokej úrovni európskych firiem a uchádzať sa úspešne o najnáročnejšie obchodné prípady.